Werkwijze

Search & Selection

Haywood heeft twee manieren van searchen tot haar beschikking:

1. Direct search
Direct search is de systematische en gerichte speurtocht naar geschikte kandidaten met als doel het hen te interesseren  voor een vacature. Het gaat hierbij veelal om kandidaten die niet actief  op zoek zijn naar een positieverandering buiten hun huidige werkkring.

Binnen ons netwerk en database, identificeren en benaderen wij potentiële kandidaten in “target” organisaties. Tijdens het eerste contact met de potentiële kandidaat worden zij in grote lijnen geïnformeerd over de aard van de vacature en vindt een eerste toetsing plaats ten aanzien van de selectie criteria.

2. Media search
Niet in alle gevallen is Direct search de meest effectieve benadering voor de vervulling van een vacature. Soms kan een wervingstraject op basis van advertenties (print en internet) gezien de doorgaans snellere procedure, een betere oplossing bieden. Ook zijn er omstandigheden denkbaar waarbij beide instrumenten tegelijkertijd worden ingezet. Van geval tot geval zal in samenspraak met de opdrachtgever de meest effectieve aanpak worden gekozen, waarbij de aard van de functie, het functieniveau en de arbeidsmarkt omstandigheden een belangrijke rol spelen.